I samarbeid med NIF er det utviklet en app som heter Støtte, som gjør det mulig ­– og veldig enkelt – for alle som har Vipps å gi et lite kronebeløp som går til klubben hver gang de bruker penger fra en valgt konto (minimum støttebeløp er 2 kr) i hvilken som helst butikk, helt automatisk.

Giver registrerer seg via Vipps, velger hvilken klubb de vil støtte og hvilken bank og konto beløpet skal trekkes bra. Støttebeløpet kan enkelt settes på pause, endres og avsluttes.

Her er en video på et snaut minutt med både tekst og lyd som forklarer litt nærmere om appen:
https://hei.stotte.no/v/qRIEE/?preview=true

Appen kan lastes ned her:
Last ned for IOS
Last ned for Android


FAQ

Hva er Støtte-appen?
Støtte AS står bak ideen og utviklingen av appen og er en gjeng med ildsjeler som brenner for idretten. Vi så behovet for en enkel og tidsriktig løsning som vil gi en jevnere kontantstrøm til idrettslag, enten som tillegg til, eller erstatning for, sporadiske salgsdugnader, som kan være tidkrevende for travle foreldre. Støtte-appen er en bærekraftig løsning og representerer en digital dugnad som alle over 15 år kan være med på. Med Støtte-appen kan man bidra med små beløp, ofte, i stedet for store engangsbeløp. Slik kan flere bidra og klubben din får den støtten de så sårt trenger.

Hva er minstebeløpet jeg kan gi?
Minimumsbeløpet du kan gi i støtte er 2 kroner hver gang du betaler noe fra kontoen din.

Kan jeg stoppe støtten når jeg vil?
Ja, du kan enkelt avslutte støtten din når som helst inne i appen.

Når trekkes pengene mine fra kontoen?
Ditt støttebeløp for foregående uke blir sendt til Vipps for trekk hver mandag kl 17:00. Selve trekket skjer tirsdag formiddag, så har du betalt noe/brukt kortet 10 ganger i løpet av en uke, og la oss si at støttebeløpet ditt er 2 kroner, støtter du med 20 kr den uken. Dette vil vises i appen uke for uke.

Hva skjer hvis jeg bruker kortet i utlandet?
Støtten din trekkes enten du betaler noe i Norge eller andre steder. Trekk er basert på antall ganger du bruker kortet og er ikke begrenset hvor du bruker kortet.

Trekkes støttebeløpet hvis jeg betaler regninger i nettbanken?
Ja, dersom bankkontoen du har knyttet til støtten din er den samme kontoen du også betaler regninger fra.

Ser mottaker hvem som har støttet med hvilket beløp?
Nei, dine personopplysninger er beskyttet, mottaker ser kun beløpene fra person x og person y. GDPR/Personvern er ivaretatt i alle ledd.

Går hele støttebeløpet mitt uavkortet til laget/organisasjonen jeg har valgt?
Vipps har en fast transaksjonskostnad på 38 øre + 1,5 % av beløpet som trekkes, derfor trekkes du ukentlig, ikke daglig, slik at mest mulig av støttemidlene går til mottaker. Vi ønsker at størst mulig andel av giverbeløpet skal gå til idrettslaget ditt. I takt med at flere blir med i løsningen så forhandler vi betingelser for å få ned kostnaden.

Kan jeg gi støtte til mer enn ett lag?
Ja, du kan enkelt opprette flere støtter. Om du allerede er registrert som støttespiller, så klikker du på «Opprett ny støtte». Du kan også opprette ny støtte til samme lag, til et nytt formål. Alle støttene du oppretter vil trekkes fra den samme kontoen som du først registrerte.